Vad är vad i egenvården?

Utbildningsfilm om olika produkttyper, riktad till dig som jobbar på apotek.

Inga videor hittades

Digitalt seminarium om läkemedelssäkerhet | Del 6. Risker med antidepressiva läkemedel
Johanna Nordmark Grass, överläkare på Giftinformationscentralen, föreläser om risker med antidepressiva läkemedel.
Digitalt seminarium om läkemedelssäkerhet | Del 5. Riskminimering inklusive utvärdering av effektivitet
Ulla Wändel Liminga, ämnesområdesansvarig inom farmakovigilans på Läkemedelsverket, föreläser om riskminimering inklusive utvärdering av effektivitet.
Digitalt seminarium om läkemedelssäkerhet | Del 4. Tillsammans för patientsäkerheten - utan din anmälan vet vi inte
Patrik Borén, tillsynsutredare på Enheten för medicinteknik, föreläser om hur Läkemedelsverket arbetar med medicinteknik och vikten av att anmäla negativa händelser och tillbud.
Digitalt seminarium om läkemedelssäkerhet | Del 3. Nylansering av Läkemedelsboken
Sofie Schwan och Miriam Entesarian Matsson, projektledare från Kunskapsstöd och läkemedelsanvändning, berättar om arbetet med Läkemedelsboken.
Digitalt seminarium om läkemedelssäkerhet | Del 2. Rest- och bristsituationer i läkemedelsförsörjningen
Ebba Hallberg, projektledare och utredare på Läkemedelsverket, föreläser om rest- och bristsituationer i läkemedelsförsörjningen.
Egenkontroll
En film om säker hantering av receptfri läkemedel för handlare. Filmen vänder sig till dig som ska börja sälja receptfria läkemedel. Mer information om Receptfri handel utanför apotek hittar du på: https://www.lakemedelsverket.se/sv/handel-med-lakemedel/receptfri-handel-utanfor-apotek
Så godkänns ett läkemedel
Utbildningsfilm som förklarar hur det går till att godkänna ett läkemedel.
Vad är vad i egenvården?
Utbildningsfilm om olika produkttyper, riktad till dig som jobbar på apotek.
Läkemedelsverkets webbinarium om behandlingsrekommendationen Läkemedel vid klimakteriesymtom, menopausal hormonbehandling (MHT). 2022-05-23
Ungefär var tredje kvinna upplever så svåra besvär i klimakteriet att hon önskar behandling i någon form. MHT är effektivt och kan rekommenderas om besvären påverkar livskvaliteten negativt. En individuell nytta-riskbedömning ska alltid göras. Lokal östrogenbehandling mot torra slemhinnor kan rekommenderas till de flesta. Rekommendationen baseras på ett expertmöte som genomfördes under hösten 2021 med bland annat gynekologer, allmänläkare och onkologer. Målet har varit att sammanställa behandlingsrekommendationer som kan tillämpas inom primärvården i syfte att erbjuda alla kvinnor som så önskar en effektiv och säker behandling av klimakteriesymtom.
Behandling av sömnstörningar hos barn och ungdomar - webbinarium 2022-05-11
Webbinarium om Läkemedelsverkets uppdaterade behandlingsrekommendation Sömnstörningar hos barn och ungdomar.