Rapportering av misstänkta biverkningar hos djur

En film om vikten av att rapportera misstänkta biverkningar vid läkemedelsanvändning hos djur. Varje rapport om misstänkt biverkning bidrar till bättre kunskap om läkemedel. Läs gärna mer om hur du gör på: https://www.lakemedelsverket.se/sv/lakemedel-for-djur/biverkningsrapportering

Ladda ner original Ladda ner mp4

Inga videor hittades

Webbinarium | Behandlingsrekommendation för atopisk dermatit
Ett webbinarium om Läkemedelsverkets uppdaterade behandlingsrekommendation för atopisk dermatit.
Egenkontroll
En film om säker hantering av receptfri läkemedel för handlare. Filmen vänder sig till dig som ska börja sälja receptfria läkemedel. Mer information om Receptfri handel utanför apotek hittar du på: https://www.lakemedelsverket.se/sv/handel-med-lakemedel/receptfri-handel-utanfor-apotek
Så godkänns ett läkemedel
Utbildningsfilm som förklarar hur det går till att godkänna ett läkemedel.
Vad är vad i egenvården?
Utbildningsfilm om olika produkttyper, riktad till dig som jobbar på apotek.
Läkemedelsverkets webbinarium om behandlingsrekommendationen Läkemedel vid klimakteriesymtom, menopausal hormonbehandling (MHT). 2022-05-23
Ungefär var tredje kvinna upplever så svåra besvär i klimakteriet att hon önskar behandling i någon form. MHT är effektivt och kan rekommenderas om besvären påverkar livskvaliteten negativt. En individuell nytta-riskbedömning ska alltid göras. Lokal östrogenbehandling mot torra slemhinnor kan rekommenderas till de flesta. Rekommendationen baseras på ett expertmöte som genomfördes under hösten 2021 med bland annat gynekologer, allmänläkare och onkologer. Målet har varit att sammanställa behandlingsrekommendationer som kan tillämpas inom primärvården i syfte att erbjuda alla kvinnor som så önskar en effektiv och säker behandling av klimakteriesymtom.
Behandling av sömnstörningar hos barn och ungdomar - webbinarium 2022-05-11
Webbinarium om Läkemedelsverkets uppdaterade behandlingsrekommendation Sömnstörningar hos barn och ungdomar.